chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Pewność konsumencka Gfk
Wrzesień
10.2
9.9
10
01:45
EUR
Francja
Bieżący Produkt krajowy brutto k/k
II kw.
0.0%
0.0%
0.0%
01:45
EUR
Francja
Bieżący Produkt krajowy brutto r/r
II kw.
1.4%
1.4%
1.4%
01:45
EUR
Francja
Wskaźnik pewności konsumenckiej
Sierpień
97
-
96
02:00
EUR
Hiszpania
Sprzedaż detaliczna r/r
Sierpień
4.9%
4.0%
5.6%
03:00
EUR
strefa euro
Podaż pieniądza M3 r/r
Lipiec
4.8%
4.9%
5.0%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wstępny Produkt Krajowy Brutto k/k
II kw.
0.6%
0.6%
0.6%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wstępny Produkt Krajowy Brutto r/r
II kw.
2.2%
2.2%
2.2%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Całkowite inwestycje biznesowe k/k
II kw.
-0.5%
-0.8%
-0.6%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Całkowite inwestycje biznesowe r/r
II kw.
-0.8%
-1.4%
-0.8%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Przedwstępny (zmieniony) Produkt krajowy brutto (PKB) 3m/r
II kw.
1.1%
1.1%
1.2%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zmieniony osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) 3m/r
II kw.
1.8%
1.7%
1.7%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan
Sierpień
89.8
90.6
90.4
23:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna m/m
Lipiec
 
-
-0.1%
23:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna r/r
Lipiec
 
-
2.7%
01:00
Pewność konsumencka Gfk
NiemcyEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
10.2
Prognoza
9.9
Poprzednio
10
Indeks pobierany jest z badania pt. “GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima” (GfK usługi gospodarcze – konsumpcja i nastrój do oszczędzania), które są publikowane przez firmę badawczą GfK Marktforschung. Badanie jest głównie bazowane na comiesięcznych rozmowach z klientami, które są przeprowadzane w imieniu Komisji Unii Europejskiej. Reprezentatywna grupa 2 500 wybranych respondentów pytana była używając systemu rotacyjnego o ich opinie o ogólnej sytuacji gospodarczej i jak widzą swoją własną sytuację finansową.
01:45
Bieżący Produkt krajowy brutto k/k
FrancjaEUR
Okres
II kw.
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.0%
Poprzednio
0.0%
Francuska kwartalna krajowa księgowość składa się zarówno z transakcji dóbr i usług jak również transakcji dystrybucyjnych i zapewniają ich spójność. Od strony wydatków, PKB może być mierzony w następujący sposób: PKB = końcowe wydatki na prywatną konsumpcję + końcowe wydatki rządu na konsumpcję + stale stworzony kapitał brutto + zmiany w inwentarzach + nabycie minus sprzedaż wartości + eksporty - importy. Konta dla każdego kwartału wydawane są w trzech publikacjach. Pierwsza, zatytułowana 'wstępna ocena' wydawana jest 42 lub 43 dni po końcu kwartału i daje ocenę kwartalnego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) 1995 cen. Druga, zatytułowana 'przedwstępne dane' wydawana jest 50 dni po zakończeniu kwartału. Dostarcza wczesnej oceny transakcji dóbr i usług (handel, wynik końcowy, całkowita konsumpcja, stała formacja kapitału brutto, zmiany w inwentarzach), dostosowana do dnia pracy i sezonowo, podzielona na 16 przemysłów lub produktów. Ostatnia publikacja, zatytułowana 'szczegółowe dane' wydawana jest 90 dni po końcu kwartału i dostarcza pełnej informacji na temat transakcji dóbr i usług i rachunków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dostosowana do dnia pracy i sezonowo.
01:45
Bieżący Produkt krajowy brutto r/r
FrancjaEUR
Okres
II kw.
Obecnie
1.4%
Prognoza
1.4%
Poprzednio
1.4%
Francuska kwartalna krajowa księgowość składa się zarówno z transakcji dóbr i usług jak również transakcji dystrybucyjnych i zapewniają ich spójność. Od strony wydatków, PKB może być mierzony w następujący sposób: PKB = końcowe wydatki na prywatną konsumpcję + końcowe wydatki rządu na konsumpcję + stale stworzony kapitał brutto + zmiany w inwentarzach + nabycie minus sprzedaż wartości + eksporty - importy. Konta dla każdego kwartału wydawane są w trzech publikacjach. Pierwsza, zatytułowana 'wstępna ocena' wydawana jest 42 lub 43 dni po końcu kwartału i daje ocenę kwartalnego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) 1995 cen. Druga, zatytułowana 'przedwstępne dane' wydawana jest 50 dni po zakończeniu kwartału. Dostarcza wczesnej oceny transakcji dóbr i usług (handel, wynik końcowy, całkowita konsumpcja, stała formacja kapitału brutto, zmiany w inwentarzach), dostosowana do dnia pracy i sezonowo, podzielona na 16 przemysłów lub produktów. Ostatnia publikacja, zatytułowana 'szczegółowe dane' wydawana jest 90 dni po końcu kwartału i dostarcza pełnej informacji na temat transakcji dóbr i usług i rachunków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dostosowana do dnia pracy i sezonowo.
01:45
Wskaźnik pewności konsumenckiej
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
97
Prognoza
-
Poprzednio
96
Miesięczne badanie daje obraz opinii gospodarstw domowych na ich środowisko gospodarcze i pewne aspekty ich personalnych okoliczności gospodarczej. Dostarcza informacji na temat zachowania konsumentów i oczekiwań dotyczących ich wydatków i oszczędzania. Badanie monitoruje krótkoterminowe zjawiska takie jak ceny, zatrudnienie i oszczędności z punktu widzenia gospodarstw domowych, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych. Łączny wskaźnik jest środkiem arytmetycznym łączącym następujące pięć wskaźników: standardy życia we Francji (zmiana w stosunku do poprzedniego / perspektywy), osobista pozycja finansowa (zmiana w stosunku do poprzedniej / perspektywy); terminy dużych zakupów. Dla każdego zadanego pytania bilans opinii jest równy różnicy pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi. Ok. 2 000 gospodarstw domowych bada się poprzez ankietę telefoniczną.
02:00
Sprzedaż detaliczna r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
4.9%
Prognoza
4.0%
Poprzednio
5.6%
Głównym celem wskaźników handlu detalicznego (lub sprzedaży detalicznej) (RTI) jest uzyskanie fundamentalnej charakterystyki firm dedykowanych do wykonywania sprzedaży detalicznej w Hiszpanii, co ułatwia pomiary w sposób krótkoterminowy rozwoju aktywności tego sektora. Do zbierania informacji pobiera się dane miesięczne dot. sprzedaży detalicznej z firmy z zawarciem czterech grup dóbr: żywności, wyposażenia osobistego, wyposażenia gospodarstwa domowego i innych dóbr konsumenckich wraz z kwartalnymi danymi o zarobkach. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Podaż pieniądza M3 r/r
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
4.8%
Prognoza
4.9%
Poprzednio
5.0%
M3 jest „szerokim” zakresem monetarnym, który składa się z M2 plus umowy wykupu, fundusze i jednostki rynku pieniężnego jak również zabezpieczenia debetów z terminem płatności do dwóch lat. M2 jest „średnim” zakresem monetarnym który składa się z M1 plus depozyty z ustalonym terminem płatności do dwóch lat i depozyty wykupowane z wypowiedzenia do trzech miesięcy. M1 jest „wąskim” zakresem monetarnym, który zawiera waluty w obrocie i depozyty jednodniowe. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
03:30
Wstępny Produkt Krajowy Brutto k/k
Wielka BrytaniaGBP
Okres
II kw.
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.6%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest integralną częścią krajowych rachunków Wielkiej Brytanii i dostarcza miarę całkowitej aktywności gospodarczej w regionie. PKB jest zwykle określany jako jeden z głównych „wskaźników podsumowujących” aktywności gospodarczej, a odniesienia do „wzrostu w gospodarce” oceniają wzrost PKB w obrębie ostatniego kwartału. Pierwsza ocena: Wstępna ocena PKB – bazowana na informacji o kwocie wyjściowej – publikowana ok. 3,5 tygodnia przed zakończeniem kwartału. Dostarcza pierwszych ocen wzrostu PKB.
03:30
Wstępny Produkt Krajowy Brutto r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
II kw.
Obecnie
2.2%
Prognoza
2.2%
Poprzednio
2.2%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest integralną częścią krajowych rachunków Wielkiej Brytanii i dostarcza miarę całkowitej aktywności gospodarczej w regionie. PKB jest zwykle określany jako jeden z głównych „wskaźników podsumowujących” aktywności gospodarczej, a odniesienia do „wzrostu w gospodarce” oceniają wzrost PKB w obrębie ostatniego kwartału. Pierwsza ocena: Wstępna ocena PKB – bazowana na informacji o kwocie wyjściowej – publikowana ok. 3,5 tygodnia przed zakończeniem kwartału. Dostarcza pierwszych ocen wzrostu PKB.
03:30
Całkowite inwestycje biznesowe k/k
Wielka BrytaniaGBP
Okres
II kw.
Obecnie
-0.5%
Prognoza
-0.8%
Poprzednio
-0.6%
Kwartalne badanie wykonywane w celu zebrania wydatków kapitałowych dla różnych grup produkcji dla aktywów tam gdzie to jest możliwe. Jest to badanie na grupie sondażowej w liczbie 32 000 pokrywające sektor prywatny. Zbierane są łączne wartości nowych budynków biurowych i oprogramowania komputerowego oraz nabywania i pozbywania się ziem, występujące budynki, samochody, inne wydatki kapitałowe i sprzęt komputerowy.
03:30
Całkowite inwestycje biznesowe r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
II kw.
Obecnie
-0.8%
Prognoza
-1.4%
Poprzednio
-0.8%
Kwartalne badanie wykonywane w celu zebrania wydatków kapitałowych dla różnych grup produkcji dla aktywów tam gdzie to jest możliwe. Jest to badanie na grupie sondażowej w liczbie 32 000 pokrywające sektor prywatny. Zbierane są łączne wartości nowych budynków biurowych i oprogramowania komputerowego oraz nabywania i pozbywania się ziem, występujące budynki, samochody, inne wydatki kapitałowe i sprzęt komputerowy.
07:30
Przedwstępny (zmieniony) Produkt krajowy brutto (PKB) 3m/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
II kw.
Obecnie
1.1%
Prognoza
1.1%
Poprzednio
1.2%
Produkt krajowy brutto (PKB), opisana miara wielkości amerykańskiej produkcji, jest rynkiem wartości dóbr i usług wyprodukowanych przez pracę i własność zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od obywatelstwa. PKB mierzony jest jako suma personalnych wydatków na konsumpcję, prywatnych inwestycji krajowych brutto, eksportu netto dóbr i usług (eksport odjąć import) i wydatków rządowych na konsumpcję oraz inwestycji brutto. PKB nie zawiera pośrednich zakupów dóbr i usług przez firmy. Personalne wydatki na konsumpcję (PCE) mierzą dobra i usługi kupowane przez rezydentów amerykańskich. Prywatne inwestycje krajowe brutto składają się ze stałych inwestycji i zmiany w prywatnych inwentarzach. Stałe inwestycje składają się zarówno ze stałych inwestycji podmiotów nie będących rezydentami jak i stałych inwestycji rezydentów. Wydatki rządowe na konsumpcję i inwestycje brutto, miara końcowego zapotrzebowania w sektorze rządowym, składa się z dwóch dużych elementów: Bieżących wydatków na konsumpcję przez ogólny rząd oraz inwestycji brutto zarówno ogólnego rządu jak i przedsiębiorstw rządowych. Są 3 wersje PKB wydawane w mięsiącu przed – wcześniejszy, przedwstępny i końcowy. Jest to wydanie przedwstępne. Kwartalne obliczenia wyrażane są w dostosowanych sezonowo poziomach rocznych.
07:30
Zmieniony osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) 3m/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
II kw.
Obecnie
1.8%
Prognoza
1.7%
Poprzednio
1.7%
Osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) mierzy dobra i usługi zakupione przez amerykańskich rezydentów. PCE składa się głównie z zakupów nowych dóbr i usług przez jednostki z prywatnych firm. Mniej zmienną miarą indeksu cen PCE jest główny indeks cen PCE, który wyłącza bardziej zmienne i sezonowe ceny żywności oraz ceny energii. Kwartalne oceny wyrażane są w sezonowo dostosowanych poziomach rocznych. Jest to wydanie przedwstępne.
09:00
Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
89.8
Prognoza
90.6
Poprzednio
90.4
Badanie pewności konsumenckiej mierzy poziom pewności zachowania gospodarki wśród gospodarstw domowych. Badania Konsumentów Reuters/Uniwersytetu w Michigan są miesięcznymi badaniami postaw i oczekiwań wobec gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dostarczają ocenę przewidywań konsumentów odnośnie zmian w środowisku gospodarczym. Jedna z części badania – Indeks oczekiwań konsumenckich – jest oficjalnym elementem amerykańskiego Indeksu Głównych Wskaźników Gospodarczych. Miesięczne badanie konsumenckie jest reprezentowanym w skali kraju badaniem opartym na ok. 500 wywiadach telefonicznych z dorosłymi mężczyznami i kobietami zamieszkującymi w gospodarstwach domowych łącznie w Stanach Zjednoczonych (48 stanów plus Region Kolumbii). Dla każdej próby miesięcznej, budowana jest niezależna próba przekrojowa gospodarstw domowych. Respondenci wybrani w tym odzwierciedleniu są ponownie uczestnikami badania po sześciu miesiącach. Zmienny panel tworzy rezultaty a całkowita próba dla każdego badania zwykle jest tworzona do 60 procent nowych respondentów i 40 procent tych, którzy są badani po raz drugi. Jest to końcowa ocena.
23:00
Sprzedaż detaliczna m/m
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
23:00
Sprzedaż detaliczna r/r
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.7%
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku