chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
SEK
Szwecja
Pewność konsumencka
Maj
96
97.8
96.6 R (97.1)
02:00
SEK
Szwecja
Badanie tendencji gospodarczej
Maj
102.2
105.5
104.0 R (104.6)
02:00
EUR
Hiszpania
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
I kw.
0.8%
0.8%
0.8%
02:00
EUR
Hiszpania
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
I kw.
3.4%
3.4%
3.4%
02:15
CHF
Szwajcaria
Produkcja przemysłowa r/r
I kw.
1.0%
-
-4.5%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów m/m
Kwiecień
-0.9%
-
0.8%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów r/r
Kwiecień
-4.2%
-
-3.7%
02:30
SEK
Szwecja
Bilans handlowy
Kwiecień
4.4 mld SEK
2.5 mld SEK
2.4 mld SEK R (3.9 mld SEK)
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż detaliczna m/m
Marzec
-0.6%
0.2%
0.3%
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż detaliczna r/r
Marzec
2.2%
1.0%
2.7%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Przedwstępny Produkt Krajowy Brutto k/k
I kw.
0.4%
0.4%
0.4%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Przedwstępny Produkt Krajowy Brutto r/r
I kw.
2.0%
2.1%
2.1%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Całkowite inwestycje biznesowe k/k
I kw.
-0.5%
0.1%
-2.0%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Całkowite inwestycje biznesowe r/r
I kw.
-0.4%
-0.1%
3.0%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pozwolenia hipoteczne
Marzec
40 100
44 800
43 900 R (45 100)
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks usług 3m/3m
3 miesiące do 03.2016
0.6%
0.6%
0.8% R (0.7%)
04:00
EUR
Włochy
Płace godzinowe m/m
Kwiecień
0.0%
-
0.0%
04:00
EUR
Włochy
Płace godzinowe r/r
Kwiecień
0.6%
-
0.8%
04:30
USD
Stany Zjednoczone
Bullard (FED) mówi
26.05.2016
 
-
-
05:10
USD
Stany Zjednoczone
Bullard (FED) mówi
26.05.2016
 
-
-
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Kwiecień
 
0.3%
-0.2%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe
Kwiecień
 
0.5%
1.3%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 21.05.2016
 
275 000
278 000
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż domów w trakcie realizacji m/m
Kwiecień
 
0.6%
1.4%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 21.05.2016
 
2 822 mld metrów sześciennych
2 754 mld metrów sześciennych
18:05
GBP
Wielka Brytania
Pewność konsumencka Gfk
Maj
 
-
-3
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Kwiecień
 
-
0.1%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Kwiecień
 
-
-0.1%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
Kwiecień
 
-
0.1%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Kwiecień
 
-
-0.3%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
Kwiecień
 
-
0.0%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
Kwiecień
 
-
-0.4%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
Kwiecień
 
-
0.1%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
Kwiecień
 
-
-0.3%
02:00
Pewność konsumencka
SzwecjaSEK
Okres
Maj
Obecnie
96
Prognoza
97.8
Poprzednio
96.6 R (97.1)
Badanie tendencji konsumenckiej jest miesięcznym badaniem tendencji gospodarstw domowych w Szwecji. Celem badania jest dostarczenie szybkiego, jakościowego wskaźnika planów gospodarstw domowych dot. zakupu dóbr trwałych, opinii na temat sytuacji gospodarczej w Szwecji i na temat osobistych finansów oraz oczekiwań dot. inflacji i oszczędności. Dane z badania zawierają tzw. procenty netto, które pokazują proporcję gospodarstw domowych wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazującą na negatywną zmianę.
02:00
Badanie tendencji gospodarczej
SzwecjaSEK
Okres
Maj
Obecnie
102.2
Prognoza
105.5
Poprzednio
104.0 R (104.6)
Wskaźnik Tendencji Gospodarczej może być w dużym stopniu porównaniu z Wskaźnikiem Sentymentu Gospodarczego (ESI) Komisji UE. Wskaźnik Tendencji Gospodarczej oparty jest na miesięcznym badaniu w gospodarstwach domowych i firmach i konsekwentnie wychwytuje sentyment wśród tych graczy szwedzkiej gospodarki. Wskaźnik oparty jest na informacjach zawartych we wskaźnikach pewności przemysłu, sektora usług, budownictwa, handlu detalicznego i konsumentów. Różne sektory są ważnone aby odzwierciedlić ich wpływ na aktywność gospodarczą: przemysł (40 procent), sektor usług (30 procent), budownictwo (5 procent), handel detaliczny (5 procent) i konsumenci (20 procent). UE używa tych samych wag w celu wyliczenia ESI. Wskaźnik Tendencji Gospodarczej (tak jak ESI) ma średnią wartość 100 i standardowe odchylenie 10. Wartości pomiędzy 100 a 110 są równoważne do silniejszej niż normalna gospodarcza, a wartości powyżej 110 wskazują na dużo silniejszą gospodarkę niż normalna. Podobnie, wartośc pomiędzy 100 i 90 są równoznaczne ze słabszą niż normalna gospodarka, a wartości poniżej 90 wskazują na dużo słabszą niż normalna gospodarkę.
02:00
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
HiszpaniaEUR
Okres
I kw.
Obecnie
0.8%
Prognoza
0.8%
Poprzednio
0.8%
Kwartalne Rachunki Bieżące Hiszpanii (ang. QSNA) to krótkoterminowe statystyki podsumowujące, których głównym celem jest dostarczenie jakościowego opisu całej aktywności ekonomicznej Hiszpanii i w najbliższej przeszłości poprzez kwartalny makroekonomiczny szkielet, złożony z punktu widzenia na zaopatrzenia, zapotrzebowania i dochodu. Jest to całościowa zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału.
02:00
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
HiszpaniaEUR
Okres
I kw.
Obecnie
3.4%
Prognoza
3.4%
Poprzednio
3.4%
Kwartalne Rachunki Bieżące Hiszpanii (ang. QSNA) to krótkoterminowe statystyki podsumowujące, których głównym celem jest dostarczenie jakościowego opisu całej aktywności ekonomicznej Hiszpanii i w najbliższej przeszłości poprzez kwartalny makroekonomiczny szkielet, złożony z punktu widzenia na zaopatrzenia, zapotrzebowania i dochodu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:15
Produkcja przemysłowa r/r
SzwajcariaCHF
Okres
I kw.
Obecnie
1.0%
Prognoza
-
Poprzednio
-4.5%
Wskaźniki produkcji mierzą zmiany w wartości dodanej do kosztu czynników produkcji. W zależności od gałęzi, wartość dodana jest obliczana z użyciem obrotu, skorygowanymi o zmiany w zasobach i cenie lub fizycznej produkcji. Badanie dotyczy 8 000 przedsiębiorstw z minimum 5 osobami pracującymi w pełnym wymiarze godzin. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:30
Indeks cen producentów m/m
SzwecjaSEK
Okres
Kwiecień
Obecnie
-0.9%
Prognoza
-
Poprzednio
0.8%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Indeks cen producentów r/r
SzwecjaSEK
Okres
Kwiecień
Obecnie
-4.2%
Prognoza
-
Poprzednio
-3.7%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku.
02:30
Bilans handlowy
SzwecjaSEK
Okres
Kwiecień
Obecnie
4.4 mld SEK
Prognoza
2.5 mld SEK
Poprzednio
2.4 mld SEK R (3.9 mld SEK)
Mierzy różnicę pomiędzy danymi dot. importów i eksportów w bilionach SEK. Importy dóbr mierzą wartośc dóbr, które wpłynęły na teren kraju bez znaczenia od końcowego ich celu. Eksporty dóbr podobnie mierzą wartośc dóbr, które opuściły terytorium kraju bez znaczenia czy zostały przetworzone w kraju czy też nie. Dane oparte są na dokumentach celnych dla dóbr oclonych na granicach dla handlu z krajami spoza Unii Europejskiej i na danych badania Intrastat uzyskanych od firm handlującymi dobrami (z bieżącą 12-miesięczną wartością przynajmniej 1500000 SEK w każdym przepływie dóbr) z partnerami z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
03:00
Sprzedaż detaliczna m/m
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
-0.6%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.3%
Indeks mierzy miesięczne zmiany w wartości sprzedaży w największych firmach detalicznych. Wartość sprzedaży jest definiowana jako całkowita kwota potrącona od konsumentów włącznie z VATem, odsetkami za sprzedaż ratalną oraz dodatkowymi opłatami za dostawę, ale odliczając zniżki. Całkowita próba zawiera ok. 8 000 firm rozproszonych na 16 000 centrów sprzedaży w terytorium kraju w celu zagwarantowania reprezentacji głównych stref geograficznych w próbie. Badanie pokrywa także duże firmy sprzedaży detalicznej. Są to domy towarowe, sklepy sieciowe i spółdzielnie z 20 lub więcej pracownikami. Sklepy ze stałymi zniżkami i małe sklepy również zawarte są w tym badaniu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Sprzedaż detaliczna r/r
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
2.2%
Prognoza
1.0%
Poprzednio
2.7%
Indeks mierzy miesięczne zmiany w wartości sprzedaży w największych firmach detalicznych. Wartość sprzedaży jest definiowana jako całkowita kwota potrącona od konsumentów włącznie z VATem, odsetkami za sprzedaż ratalną oraz dodatkowymi opłatami za dostawę, ale odliczając zniżki. Całkowita próba zawiera ok. 8 000 firm rozproszonych na 16 000 centrów sprzedaży w terytorium kraju w celu zagwarantowania reprezentacji głównych stref geograficznych w próbie. Badanie pokrywa także duże firmy sprzedaży detalicznej. Są to domy towarowe, sklepy sieciowe i spółdzielnie z 20 lub więcej pracownikami. Sklepy ze stałymi zniżkami i małe sklepy również zawarte są w tym badaniu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:30
Przedwstępny Produkt Krajowy Brutto k/k
Wielka BrytaniaGBP
Okres
I kw.
Obecnie
0.4%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.4%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest integralną częścią krajowych rachunków Wielkiej Brytanii i dostarcza miarę całkowitej aktywności gospodarczej w regionie. PKB jest zwykle określany jako jeden z głównych „wskaźników podsumowujących” aktywności gospodarczej, a odniesienia do „wzrostu w gospodarce” oceniają wzrost PKB w obrębie ostatniego kwartału. Druga ocena: Kwota wpływów i wydatków – na podstawie informacji ze wszystkich podejść – publikowana osiem tygodni po zakończeniu kwartału. Dostarcza informacji o poziomie PKB, jak również o wzroście PKB.
03:30
Przedwstępny Produkt Krajowy Brutto r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
I kw.
Obecnie
2.0%
Prognoza
2.1%
Poprzednio
2.1%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest integralną częścią krajowych rachunków Wielkiej Brytanii i dostarcza miarę całkowitej aktywności gospodarczej w regionie. PKB jest zwykle określany jako jeden z głównych „wskaźników podsumowujących” aktywności gospodarczej, a odniesienia do „wzrostu w gospodarce” oceniają wzrost PKB w obrębie ostatniego kwartału. Druga ocena: Kwota wpływów i wydatków – na podstawie informacji ze wszystkich podejść – publikowana osiem tygodni po zakończeniu kwartału. Dostarcza informacji o poziomie PKB, jak również o wzroście PKB.
03:30
Całkowite inwestycje biznesowe k/k
Wielka BrytaniaGBP
Okres
I kw.
Obecnie
-0.5%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
-2.0%
Kwartalne badanie wykonywane w celu zebrania wydatków kapitałowych dla różnych grup produkcji dla aktywów tam gdzie to jest możliwe. Jest to badanie na grupie sondażowej w liczbie 32 000 pokrywające sektor prywatny. Zbierane są łączne wartości nowych budynków biurowych i oprogramowania komputerowego oraz nabywania i pozbywania się ziem, występujące budynki, samochody, inne wydatki kapitałowe i sprzęt komputerowy.
03:30
Całkowite inwestycje biznesowe r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
I kw.
Obecnie
-0.4%
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
3.0%
Kwartalne badanie wykonywane w celu zebrania wydatków kapitałowych dla różnych grup produkcji dla aktywów tam gdzie to jest możliwe. Jest to badanie na grupie sondażowej w liczbie 32 000 pokrywające sektor prywatny. Zbierane są łączne wartości nowych budynków biurowych i oprogramowania komputerowego oraz nabywania i pozbywania się ziem, występujące budynki, samochody, inne wydatki kapitałowe i sprzęt komputerowy.
03:30
Pozwolenia hipoteczne
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Marzec
Obecnie
40 100
Prognoza
44 800
Poprzednio
43 900 R (45 100)
Pożyczki dla osób fizycznych składają się z zabezpieczanych przez nieruchomość pożyczek w funtach szterlingach (np. hipoteka) i i kredytów konsumenckich dla rezydujących w Wielkiej Brytanii osób fizycznych w funtach szterlingach, jak również pożyczki mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych w funtach szterlingach. Pokazuje liczbę i wartość pozwoleń na pożyczki zabezpieczone nieruchomościami, które są rozbierane na cel pozwolenia (np. w celu zakupu domu, ponownej hipoteki i innych celów).
03:30
Indeks usług 3m/3m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do 03.2016
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.8% R (0.7%)
Miesięczny indeks usług (IoS) pokazuje miesięczne ruchy w wartości brutto dodanej do przemysłów usługowych. Przemysł usług w sumie stanowi ok. 75% brytyjskiego PKB i zawiera w sobie sektor prywatny i usługi rządowe. Wartość dodana brutto (GVA) jest ważnym elementem miary gospodarki. GVA dla przemysłów usługowych jest różnicą pomiędzy wartością dostarczonej usługi (wynik końcowy) i wartością dóbr i usług użytych w dostarczeniu tej usługi (średnie zużycie). IoS pokazuje jak ta wartość zmienia się z miesiąca na miesiąc.
04:00
Płace godzinowe m/m
WłochyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.0%
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Poziomy płac zawierają podstawowe płace, zasiłki do kosztów otrzymania i inne kwartalnie gwarantowane i terminowo wypłacane zasiłki. Serie odnoszą się do umownych stawek godzinowych wypłacanych pracownikom w przemyśle (w tym w budownictwie). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
04:00
Płace godzinowe r/r
WłochyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.6%
Prognoza
-
Poprzednio
0.8%
Poziomy płac zawierają podstawowe płace, zasiłki do kosztów otrzymania i inne kwartalnie gwarantowane i terminowo wypłacane zasiłki. Serie odnoszą się do umownych stawek godzinowych wypłacanych pracownikom w przemyśle (w tym w budownictwie). Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:30
Bullard (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
26.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
05:10
Bullard (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
26.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
07:30
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
-0.2%
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.5%
Poprzednio
1.3%
Dobra trwałe są nowe lub używane elementy ogólnie z normalnym oczekiwanym życiem trzech lat lub więcej. Trwałe towary handlowe firm handlu hurtowego zangażowanych w sprzedaż hurtową produktu to takie jak pojazdy mechaniczne, meble, materiały budowlane, maszyny i sprzęt (włącznie ze sprzętem gospodarstwa domowego), metale i minerały (z wyjątkiem paliwa), dobra sportowe, zabawki i towary związane z hobby, materiały zdolne do recyklingu i części.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 21.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
275 000
Poprzednio
278 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
09:00
Sprzedaż domów w trakcie realizacji m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
1.4%
Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Sprzedaży Nieruchomości (NAR). Indeks Trwającej Sprzedaży Domów wydawany jest w ciągu pierwszego tygodnia każdego miesiąca. Indeks mierzy aktywność kontraktów na budowę domów. Oparty jest na kontraktach dot. nieruchomości dla istniejących domów jednorodzinnych, mieszkań i spółdzielni. Sprzedaż jest ustalona jako trwająca gdy kontrakt został podpisany i transakcja nie została dokończona, ale sprzedaż zwykle jest finalizowana w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od podpisania. Indeks wynosi100 lub równoważny do średniego poziomu aktywności kontraktu podczas 2001 roku, pierwszego roku kiedy nastąpiło badanie i był taki przez pięć kolejnych lat dla sprzedaży istniejących domów. Indeks Trwającej Sprzedaży Domów oparty jest na dużej, krajowej próbie, zwykle reprezentuje 20 procent wszystkich transakcji sprzedaży istniejących domów.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 21.05.2016
Obecnie
 
Prognoza
2 822 mld metrów sześciennych
Poprzednio
2 754 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
18:05
Pewność konsumencka Gfk
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-3
Sondaż Pewności Konsumenckiej w Wielkiej Brytanii od Gfk (Gesellschaft für Konsumforschung) został przeprowadzony na próbie 2000 osób fizycznych pow. 16 roku życia. Udział ustalono wg wieku, płci, regionu i klasy społecznej, aby mieć pewność, że będzie to badanie reprezentatywne wobec całej populacji Wielkiej Brytanii. Indeks składa się z czterech głównych wskaźników: Osobista sytuacja finansowa, Ogólna sytuacja finansowa, Klimat dla głównych zakupów, przyszłe oszczędności.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku